คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานวิชาการ
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 610.7 KB
คู่มือการปฏิบัติงานงบประมาณ
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 727.18 KB
คู่มือการปฏิบัติงานบุคคล
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 999.38 KB
คู่มือการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 650.27 KB