เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
Adobe Acrobat Document เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 256.92 KB
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
Adobe Acrobat Document เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 98.8 KB