ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
19 เม.ย. 64 ถึง 12 พ.ค. 64 ค่ายภาษาอังกฤษ English day camp