คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวสมสวย บุญโชติ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3
เบอร์โทร : 0831038794

นางสาวอุใหม่ สัญกูล
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0857839581
อีเมล์ : Peung1981@hotmail.com

นางสาวสุดารัตน์ เพชรสุทธิ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1
เบอร์โทร : 0901712196
อีเมล์ : sudarat.koy2560@gmail.com