กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางลาวันดี บัวบาน
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0974154142

นางหนึ่งหทัย ปานทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0874199611
อีเมล์ : nongb_kung@hotmail.com