กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายธวัชชัย สุเหร็น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0887929762
อีเมล์ : sak_cuppom@hotmail.com

นางสาววาสนา ปานพรม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0862763312
อีเมล์ : yi-may@hotmail.com