กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางกานต์พิชชา บุณยะนันท์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 084-6270495

นายปรีชา ตู้ดำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0900452529
อีเมล์ : preechatu58@gmail.com