กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายปรีชา ตู้ดำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4