กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายภัทรชนน คงนคร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0874194972
อีเมล์ : patchnon23@gmail.com