ภาพกิจกรรม
วันที่23สิงหาคม 2565 รับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา โดยนางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยา รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 นายจำนง สุนทรเต็ม ข้าราชการบำนาญ นายวีระจิตร ชนสูงเนิน
วันที่23สิงหาคม 2565 รับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา โดยนางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยา รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 นายจำนง สุนทรเต็ม ข้าราชการบำนาญ นายวีระจิตร ชนสูงเนิน ข้าราชการบำนาญ และนายอาฒยะ บัวเพชร ศึกษานิเทศก์ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการฯทุกท่าน สำหรับคำแนะนำ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้การบริหารงานมีคุณภาพต่อไป
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2565,14:56   อ่าน 136 ครั้ง