ข่าวประชาสัมพันธ์
????แจ้งประกาศเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 แล้วเจอกันนะคะเด็กๆ????
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 66
กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 และนักเรียนชั้น ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 66
กิจกรรม “Open House เปิดบ้านวิชาการ” ในวัน จันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 66
กิจกรรมตลาดนัดออนไลน์ โรงเรียนบ้านพรุใหญ่
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 66
????????ประกาศ???????? โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ???? …รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 66
โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ขอเชิญชวนผู้ปกครองหรือผู้ที่สนใจ ร่วมงานเนื่องในกิจกรรม #วันเด็กแห่งชาติ2566 ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 66
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5 วันที่ 26 กันยายน 2565
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านพรุใหญ่
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 65
เนื่องด้วยวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เป็นวันหยุดการระรานทางไซเบอร์สากล หรือ Stop Cyberbullying Day โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ขอเชิญชวนคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกันรณรงค์โดยการโพสต์ข้อความเพื่อหยุดการระรานทางไซเบอร์ #stopcyberbullying #Stopcyberbullyingday
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ภายใต้มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบ้นพรุใหญ่
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ปิดภาคเรียนที่2/2564
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 65
ประชาสัมพันธ์ เรื่องไส้กรอกพิษ เพื่อเป็นข้อควรรู้ให้กับผู้ปกครอง รวมถึงผู้จำหน่ายอาหารหน้าโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจ สามารถเลือกซื้อ/จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยต่อเด็กนักเรียน #ประชาสัมพันธ์โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12สงขลา
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 65
ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลา เรื่อง การรับ –ส่ง แบบฝึกหัด พร้อมรับเงินค่าอาหารกลางวัน ในสถานการณ์โควิด -19 วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ เรื่อง การรับ –ส่ง แบบฝึกหัด พร้อมรับเงินค่าอาหารกลางวัน ในสถานการณ์โควิด -19 วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ เชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ พระบามสมเด็จพระชนกาธิเบศรพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร รัชกาลที่ 9 ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 64
เเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม นายปรีชา ตู้ดำ ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ชื่อผลงาน
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 64
เเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม นางสาวจุฑาภรณ์ เชื้อเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ การบริหารสร้างสรรค์คนดี
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 64
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกศิลปะ
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 64