ผู้บริหาร

นางสาวจุฑาภรณ์ เชื้อเพ็ชร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/02/2021
ปรับปรุง 27/09/2022
สถิติผู้เข้าชม 45427
Page Views 51222
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า กันตัง
2 โรงเรียนบ้านท่าส้ม กันตัง
3 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา กันตัง
4 โรงเรียนบ้านแหลม กันตัง
5 โรงเรียนกันตังพิทยากร กันตัง
6 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ สาขาบ้านโคกทราย กันตัง
7 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ กันตัง
8 โรงเรียนบ้านน้ำราบ กันตัง 0-7520-7970
9 โรงเรียนบ้านแตะหรำ กันตัง
10 โรงเรียนบ้านคลองลุ กันตัง
11 โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู กันตัง
12 โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ กันตัง
13 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา กันตัง
14 โรงเรียนบ้านโคกยาง กันตัง
15 โรงเรียนบ้านบางหมาก กันตัง
16 โรงเรียนบ้านปาเต กันตัง
17 โรงเรียนบ้านหาดยาว กันตัง
18 โรงเรียนบ้านนาเกลือ กันตัง
19 โรงเรียนบ้านนาเหนือ กันตัง
20 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ กันตัง
21 โรงเรียนบ้านท่าปาบ กันตัง
22 โรงเรียนบ้านบางสัก สาขาบ้านทุ่งค่าย กันตัง
23 โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา กันตัง
24 โรงเรียนบ้านท่าส้ม สาขาบ้านควนแคง กันตัง
25 โรงเรียนบ้านบางหมากน้อย กันตัง
26 โรงเรียนบ้านโคกยาง สาขาบ้านหนองยาว กันตัง
27 โรงเรียนบ้านป่าเตียว กันตัง
28 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ กันตัง
29 โรงเรียนบ้านน้ำฉา กันตัง
30 โรงเรียนบ้านกันตังใต้ กันตัง
31 โรงเรียนบ้านเกาะลิบง กันตัง
32 โรงเรียนวัดวารีวง กันตัง
33 โรงเรียนวิเศษกาญจน์ กันตัง
34 โรงเรียนบ้านท่าปาบ สาขาบ้านเคี่ยมงาม กันตัง
35 โรงเรียนบ้านจุปะ กันตัง
36 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด กันตัง
37 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา กันตัง
38 โรงเรียนบ้านท่าส้ม สาขาบ้านหัวหิน กันตัง
39 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม กันตังใต้ กันตัง 075-570617
40 โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม คลองชีล้อม กันตัง 0806094896
41 โรงเรียนบ้านบางเตา คลองลุ กันตัง 075-270104
42 โรงเรียนวัดควนธานี ควนธานี กันตัง 0947459474 โทรสาร.-
43 โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ นาเกลือ กันตัง 075-270106
44 โรงเรียนบ้านพระม่วง นาเกลือ กันตัง 095-3495694
45 โรงเรียนบ้านบางสัก บางสัก กันตัง 075292306
46 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ บางหมาก กันตัง
47 โรงเรียนบ้านบางเป้า บางเป้า กันตัง 075252410
48 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ เกาะลิบง กันตัง 087-8851761
49 โรงเรียนบ้านมดตะนอย เกาะลิบง กันตัง 0815377614
50 โรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธ รัษฎา
51 โรงเรียนบ้านคลองมวน รัษฎา
52 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ รัษฎา
53 โรงเรียนบ้านควนหนองกก รัษฎา
54 โรงเรียนบ้านไทรบ่วง รัษฎา
55 โรงเรียนวัดโคกเลียบ รัษฎา
56 โรงเรียนบ้านควนหนองยาง รัษฎา
57 โรงเรียนบ้านหนองมวง รัษฎา
58 โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ รัษฎา
59 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ รัษฎา
60 โรงเรียนบ้านต้นไทร รัษฎา
61 โรงเรียนรัษฎา รัษฎา
62 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย รัษฎา
63 โรงเรียนบ้านทอนเหรียน รัษฎา
64 โรงเรียนวัดเขาพระ รัษฎา
65 โรงเรียนวัดควนเมา ควนเมา รัษฎา 089-465-7471 Email : ja_401_1@hotmail.com
66 โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว รัษฎา 0966847281
67 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย หนองปรือ รัษฎา 0 7527 0139
68 โรงเรียนบ้านลำช้าง เขาไพร รัษฎา
69 โรงเรียนบ้านทุ่งยาง วังวิเศษ
70 โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ วังวิเศษ
71 โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ วังวิเศษ
72 โรงเรียนบ้านช่องลม วังวิเศษ
73 โรงเรียนบ้านหน้าเขา วังวิเศษ
74 โรงเรียนบ้านช่องหาร วังวิเศษ
75 โรงเรียนบ้านต้นปรง วังวิเศษ
76 โรงเรียนวัดน้ำฉ่า วังวิเศษ
77 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ วังวิเศษ
78 โรงเรียนบ้านไชยภักดี วังวิเศษ
79 โรงเรียนบ้านบางคราม วังวิเศษ
80 โรงเรียนบ้านจิจิก ท่าสะบ้า วังวิเศษ 075578461
81 โรงเรียนบ้านบางพระ วังมะปราง วังวิเศษ (075) 262136
82 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง อ่าวตง วังวิเศษ 075296539
83 โรงเรียนบ้านในปง อ่าวตง วังวิเศษ 075-206866
84 โรงเรียนบ้านเขาโอน เขาวิเศษ วังวิเศษ -
85 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ เขาวิเศษ วังวิเศษ (075)261301
86 โรงเรียนบ้านหนองคล้า เขาวิเศษ วังวิเศษ 0816064675
87 โรงเรียนบ้านหลังเขา เขาวิเศษ วังวิเศษ 0 - 7558 - 4561
88 โรงเรียนบ้านคลองโตน เขาวิเศษ วังวิเศษ 0815382672
89 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ สิเกา
90 โรงเรียนบ้านฉางหลาง สิเกา
91 โรงเรียนบ้านพรุเตย สิเกา
92 โรงเรียนบ้านห้วยต่อ สิเกา
93 โรงเรียนบ้านหัวหิน สิเกา
94 โรงเรียนบ้านบางค้างคาว สิเกา
95 โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก สิเกา
96 โรงเรียนบ้านแหลมไทร สิเกา
97 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร สาขาวัดเขาแก้ว สิเกา
98 โรงเรียนบ้านดุหุน สิเกา
99 โรงเรียนบ้านห้วยไทร สิเกา
100 โรงเรียนบ้านไสต้นวา สิเกา
101 โรงเรียนบ้านโตน สิเกา
102 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว สิเกา
103 โรงเรียนวัดไม้ฝาด สิเกา
104 โรงเรียนหาดปากเมง สิเกา
105 โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม สิเกา
106 โรงเรียนกมลศรี สิเกา
107 โรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง สิเกา
108 โรงเรียนบ้านพรุจูด สิเกา
109 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สิเกา
110 โรงเรียนบ้านโตน สาขาบ้านไทรทอง สิเกา
111 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร สาขาตรังคสมบัติ 1 สิเกา
112 โรงเรียนบ้านไร่ออก สิเกา
113 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง กะลาเส สิเกา 0 7529 3013
114 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร นาเมืองเพชร สิเกา 075278159
115 โรงเรียนบ้านสายควน เขาไม้แก้ว สิเกา 075206671
116 โรงเรียนบ้านผมเด็น ไม้ฝาด สิเกา 075-203337
117 โรงเรียนวัดบางดี ห้วยยอด
118 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม ห้วยยอด
119 โรงเรียนบ้านควนตัง ห้วยยอด
120 โรงเรียนวัดเขา ห้วยยอด
121 โรงเรียนบ้านซา ห้วยยอด
122 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ห้วยยอด
123 โรงเรียนบ้านป่ากอ ห้วยยอด
124 โรงเรียนบ้านหนองราโพ ห้วยยอด
125 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ สาขาบ้านลานกระทิง ห้วยยอด
126 โรงเรียนบ้านเกาะเต่า ห้วยยอด
127 โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด ห้วยยอด
128 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ สาขาบ้านท่าประดู่ ห้วยยอด
129 โรงเรียนวัดปากแจ่ม ห้วยยอด
130 โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย ห้วยยอด
131 โรงเรียนวัดสิทธิโชค ห้วยยอด
132 โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม ห้วยยอด
133 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ ห้วยยอด
134 โรงเรียนห้วยยอด ห้วยยอด
135 โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม สาขาบ้านทุ่งวางาม ห้วยยอด
136 โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ ห้วยยอด
137 โรงเรียนวัดควนไทร สาขาบ้านทุ่งล้อม ห้วยยอด
138 โรงเรียนบ้านควนพญา ห้วยยอด
139 โรงเรียนวัดเขา สาขาบ้านไทรงาม ห้วยยอด
140 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ห้วยยอด
141 โรงเรียนบ้านควนอารี ห้วยยอด
142 โรงเรียนบ้านป่ากอ สาขาวัดเขาปินะ ห้วยยอด
143 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง ห้วยยอด
144 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น ห้วยยอด
145 โรงเรียนบ้านเขากอบ สาขาบ้านนาท่อม ห้วยยอด
146 โรงเรียนบ้านลำแพะ ห้วยยอด
147 โรงเรียนบ้านไสบ่อ ห้วยยอด
148 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี ห้วยยอด
149 โรงเรียนบ้านเขากอบ สาขาบ้านเขาหัวแหวน ห้วยยอด
150 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง ห้วยยอด
151 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ห้วยยอด
152 โรงเรียนวัดบางดี สาขาบ้านควนงาช้าง ห้วยยอด
153 โรงเรียนบ้านควนเลียบ ห้วยยอด
154 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง ห้วยยอด
155 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ ห้วยยอด
156 โรงเรียนบ้านหนองยูง ห้วยยอด
157 โรงเรียนบ้านป่ายาง ห้วยยอด
158 โรงเรียนวัดบางดี สาขาบ้านพรุจูด ห้วยยอด
159 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร สาขาบ้านนาพระยา ห้วยยอด
160 โรงเรียนบ้านลำภูรา ห้วยยอด
161 โรงเรียนบ้านหนองหมอ สาขาบ้านสะพานยูง ห้วยยอด
162 โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.) อุปถัมภ์ ท่างิ้ว ห้วยยอด 075272236
163 โรงเรียนบ้านไสมะม่วง ท่างิ้ว ห้วยยอด 085-4743781, 084-6890020
164 โรงเรียนบ้านหนองหมอ นาวง ห้วยยอด 075-
165 โรงเรียนวัดนาวง บางกุ้ง ห้วยยอด (075) 264174
166 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา บางกุ้ง ห้วยยอด 075-264625
167 โรงเรียนวัดควนไทร ปากคม ห้วยยอด 085 - 7923867
168 โรงเรียนบ้านน้ำพราย ปากคม ห้วยยอด -
169 โรงเรียนบ้านวังลำ วังคีรี ห้วยยอด 075-578038
170 โรงเรียนบ้านวังหลาม ห้วยนาง ห้วยยอด 075584777
171 โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู2501) ห้วยนาง ห้วยยอด 075294080
172 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ห้วยยอด ห้วยยอด (075) 271289
173 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร เขากอบ ห้วยยอด
174 โรงเรียนบ้านเขากอบ เขากอบ ห้วยยอด 075-577214