ผลงานครู
ชื่อผลงาน : โครงงาน นิทานและเกมสร้างวินัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสมสวย บุญโชติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2565,11:23  อ่าน 50 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงงาน หนูน้อยนักออมเงิน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอุใหม่ สัญกูล
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2565,11:22  อ่าน 56 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงงาน "ปฐมวัย ยิ้มง่าย ไหว้สวย ทักทายสวัสดี"
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุดารัตน์ เพชรสุทธิ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2565,11:20  อ่าน 55 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรม เรื่อง “รองเท้า เข้าแถว” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางหนึ่งหทัย ปานทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2565,15:24  อ่าน 78 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชื่อผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายปรีชา ตู้ดำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2564,13:36  อ่าน 128 ครั้ง
รายละเอียด..